BIOODPADY OD 1 LIPCA

 

BIOODPADY OD 1 LIPCA
 
Do tej pory kuchenne odpadki pochodzenia roślinnego lądowały w pojemnikach na odpady zmieszane. Od 1 lipca trzeba je gromadzić osobno. Będą zabierane przez firmę, która na zlecenie miasta zajmuje się wywożeniem odpadów.
Od 1 lipca do osobno selekcjonowanych przez mieszkańców Krosna odpadów dołączyły odpady pochodzenia roślinnego. To kuchenne odpadki ulegające biodegradacji czyli tzw. bioodpady.
Przy naszych blokach pojawią się stosownie oznaczone brązowe pojemniki na te odpady, o pojemności 120 litrów. Staną w altanach obok pojemników na odpady zmieszane.

Co powinno trafić do brązowego pojemnika?
  • resztki żywności pochodzenia roślinnego
  • obierki warzyw i owoców
  • skorupki, np. orzechów
  • filtry i fusy po kawie i herbacie.
Czego nie wolno tam wrzucać?
  • kości i resztki mięsa, wędlin, ryb itp.
  • piasek, ziemia, kamienie
  • popiół z węgla
  • drewno impregnowane, płyty wiórowe, trociny
  • odchody zwierzęce
  • padłe zwierzęta
Do brązowych pojemników nie należy też wrzucać skoszonej trawy, liści i gałęzi.
 

Współpracujemy