Przetargi

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Jedność” w Krośnie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacjach bloków przy ul. Lwowskiej 2, ul. Staszica 13, ul. Grodzkiej 66, ul. Grodzkiej 70 i ul. Grodzkiej 72”.
 
Zamówienie przewiduje wymianę kratek wentylacyjnych (w stropodachach) w blokach:
  • ul. Lwowska 2 – 11 szt. kratek okrągłych (średnica 100 mm),
  • ul. Staszica 13 – 2 szt. kratek okrągłych (średnica 100 mm) i 10 szt. kratek prostokątnych (140 x 160 mm),
  • ul. Grodzka 66 – 40 szt. kratek kwadratowych (140 x 140 mm),
  • ul. Grodzka 70 – 50 szt. kratek kwadratowych (140 x 140 mm),
  • ul. Grodzka 72 – 50 szt. kratek kwadratowych (140 x 140 mm).
Zamontowane kratki mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Kratki należy zamontować na kleju montażowym w sposób trwały, uniemożliwiający ich wypadanie. Przed montażem należy sprawdzić, czy w stropodachach nie przebywają ptaki.
Wykonawca w ramach umowy musi zutylizować na swój koszt wszelkie odpady powstałe w wyniku prac.
Czas wykonania umowy: do 31 marca 2020 r. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych termin zakończenia prac może zostać wydłużony.
Okres gwarancji na wykonane prace: 24 miesiące
Po realizacji i odbiorze zadania Wykonawca wystawi pięć oddzielnych faktur (dla każdego bloku oddzielnie) z 14-dniowym terminem płatności.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wizji w terenie (wejścia na dach), w godzinach pracy biura Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 13 43 217 33).
Oferent zainteresowany wykonaniem prac zobowiązany jest przedłożyć ofertę w terminie do 28 lutego 2020 r. (piątek), do godz. 12.00. Oferty można składać pisemnie w biurze Spółdzielni (ul. T. Walslebena 4a/10; 38-400 Krosno) lub mailowo na adres: administracja@sbmjednosc.pl.
Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za wykonanie prac (8 % VAT). W ofercie należy zawrzeć także cenę brutto prac dla każdego bloku oddzielnie.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.
Osoba do kontaktu: Marek Klara; tel. 13 43 217 33, m.klara@sbmjednosc.pl
 
Zarząd SBM „Jedność” w Krośnie
 
 
 
 

Współpracujemy