Władze Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

§ 30 Statutu:
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.


RADA NADZORCZA

§ 50 Statutu:
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 

Zastępca Przewodniczącego Janusz Niezgoda j.niezgoda@sbmjednosc.pl
Sekretarz Krystyna Szmyd k.szmyd@sbmjednosc.pl
Członek Halina Wałtosz h.waltosz@sbmjednosc.pl
Członek Inga Inglot i.inglot@sbmjednosc.plZARZĄD

§ 60 Statutu:
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub w statucie dla innych organów.
 
Zastępca Prezesa Zbigniew Machowski z.machowski@sbmjednosc.pl
Sekretarz Agnieszka Topolska a.topolska@sbmjednosc.pl

 

Współpracujemy