Przetargi

Wyjaśnienie

W związku z zapytaniem jednego z oferentów w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy remontu budynku byłej wymiennikowni na ul. Grodzkiej w Krośnie, przedstawiam dodatkowe wyjaśnienia dotyczące rozdzielni elektrycznej.

Wyjaśnienie:

Rozdzielnice nN należy zaprojektować - wykonać zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja, normami i wiedzą techniczną.

Należy przewidzieć rozdzielnice 36 pól, wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz S303, zabezpieczenie gniazda 3 fazowego,
zabezpieczenie obwodu gniazd (do 10) i obwodu oświetlenia (do 12).


Marek Klara
Prezes SBM "Jedność"

Współpracujemy